Verejné obstarávanie

 

 

 

 

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: RENOLAST - asfaltohliníková reflexná náterová hmota

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokument na stiahnutie (PDF)

 

ázov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: prieskum trhu - vchodové dvere

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie:
Prieskum trhu . vchodové dvere   (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: prieskum trhu - kosačka 

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie:
Záznam z prieskumu trhu - kosacka

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: nákup tovaru

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie:
Prieskum trhu - lavice  (PDF)
Prieskum trhu - nabíjací stolík na tablety (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: poskytovanie služieb v oblasti IKT, správa počítačových sietí 

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokument na stiahnutie (PDF

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: výmena vchodových dverí

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie:
Prieskum trhu - dvere (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: poskytovanie služieb v oblasti IKT, správa počítačových sietí 

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu. na stiahnutie rok 2015 (PDF)

Prieskum trhu na stiahnutie 2015 PDF

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: Kovové regály do registratúrneho strediska

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie:
Kovové regály do registratúrneho strediska  (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce


Názov predmetu zákazky:
Píla s predrezom PK 300V s príslušenstvom

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokumenty na stiahnutie: Prieskum trhu - Píla s predrezom (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: poskytovanie služieb v oblasti IKT, správa počítačových sietí 

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokument na stiahnutie (PDF)

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 

Názov predmetu zákazky: RENOLAST - asfaltohliníková reflexná náterová hmota

       Na základe príkazu predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu.

Dokument na stiahnutie (PDF)