Riaditeľka
Tel./fax: 047 48 932 81
mobil: 0907 484 692
 
Ing. Andrea Bánovská
E-mail: riaditel@soszelovce.sk

                                    


Zástupkyňa_
Tel./0905 572 053  
Mgr. Andrea Belová
E-mail: zastupkyna@soszelovce.sk


sos
prezent

Adresa:

Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43
991 06 Želovce

Ekonomický úsek
Tel./fax: 047 48 932 64
Ing. Monika Kureková
E-mail: ekon@soszelovce.sk

Školský internát:
Tel./fax: 047 48 931 96
Ing. Andrea Bánovská

 

 

 

 

logo_SOS