Štúdiová beseda o zameraní našej školy  v TV LocAll

logocolor
CV2020
vianoce
Vážení žiaci a zákonní zástupcovia,
Vaši triedni učitelia priebežne zisťujú záujem o antigénové testovanie na COVID 19, nakoľko od 11.1.2021 je možnosť začať s prezenčným vyučovaní podmienená negatívnym COVID testom  u žiakov a jedného zákonného zástupcu/člena domácnosti a situácie v regióne.
Prosím, dajte svojej triednej/ svojmu triednemu informáciu, či:
1. žiak má záujem testovať sa v SOŠ Želovce
2. žiak má záujem testovať sa na inom mieste
3. zákonný zástupca/ člen domácnosti  má záujem testovať sa v SOŠ Želovce 
4.  zákonný zástupca/ člen domácnosti  má záujem testovať sa na inom mieste
5.  žiak nemá záujem testovať sa 
6.  zákonný zástupca/ člen domácnosti  nemá záujem testovať sa 
Na základe Vami dodaných informácií sa budeme snažiť zriadiť mobilné odberné miesto v SOŠ Želovce alebo ponúknuť na testovanie vhodnú alternatívu.
Vašu odpoveď zašlite triednemu/ triednej do 30.12.2020 do 10:00 hod.
Prosím dodržte termín, lebo od toho závisia ďalšie naše kroky v spolupráci so zriaďovateľom -  BBSK.
Ďakujem

Ing. Andrea Bánovská

 
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      <meta name="SOS Želovce" content="zahradnik,Zelovce" />
sos

 

 

 

 

logo_SOS

 

efsPCV