sos
- Zmluvy

- Faktúry
- Objednávky

ARCHÍV:
faktúry a objednávky
2012

zmluvy 2013

Dlhodobo platné zmluvy:

  1. Zmluva o civilnej ochrane
  2. Zmluva o deratizačných službách
  3. Zmluva o zabezpečení stravovania
  4. Zmluva o BOZP a PO
  5. Zmluva o zabezpečení dopravných služieb
 
RADA

 

 

 

 

logo_SOS