sos
k stiahnutiu kolektívna zmluva na rok 2019

Bánovská Andrea, Ing.

riaditeľka školy

Belová Andrea, Mgr.

učiteľka, triedny učiteľ I.P

Bajo Pavel, MVDr.

majster odborného výcviku

Bolha Ľubomír, Ing.                           

učiteľ, triedny učiteľ II.B

Černáková Patrícia, Ing.

učiteľka

Dugovič Milan                                                    

majster odborného výcviku, triedny učiteľ II.D

Hanzen Erik, Mgr.

učiteľ

Hívešová Rita                                             

majsterka odborného výcviku

Holodová Andrea

majsterka odborného výcviku

Jánossyová Soňa, Ing.                             

učiteľka, triedna učiteľka III.B, výchovná poradkyňa

Lekýrová Tatiana, PaedDr.                    

učiteľka, špeciálna pedagogička, triedna učiteľka I.A

Majoroš Zoltán, RNDr.                            

učiteľ

Oravcová Andrea, Mgr.                        

učiteľka, triedna učiteľka II.P

Pástor Pavel, Ing.                                     

učiteľ

Svorniková Daniela                                  

majsterka odborného výcviku

Škreňo Ján, Bc.

vychovávateľ ŠI

Španiel Ján, Ing.                                         

učiteľ

Tuhárska Jarmila, Bc.       

majsterka odborného výcviku, triedna učiteľka I.BS

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_SOS