sos
k stiahnutiu kolektívna zmluva na rok 2018

        Bánovská Andrea, Ing.

riaditeľka školy

        Belová Andrea, Mgr.

učiteľka

Balík Kristián, Ing.                                    

učiteľ, výchovný poradca

Bajo Pavel, MVDr.

majster odborného výcviku

Bolha Ľubomír, Ing.                           

učiteľ

Černáková Patrícia, Ing.

učiteľka

       Dugovič Milan                                                    

majster odborného výcviku

       Hanzen Erik, Mgr.

učiteľ

Hívešová Rita                                             

majsterka odborného výcviku

Holodová Andrea

majsterka odborného výcviku

Jánossyová Soňa, Ing.                             

učiteľka

Kaziová Eva                                               

vychovávateľka ŠI

Lekýrová Tatiana, PaedDr.                    

učiteľka, špeciálna pedagogička

Majoroš Zoltán, RNDr.                            

učiteľ

Oravcová Andrea, Mgr.                        

učiteľka

Pástor Pavel, Ing.                                     

učiteľ

Svorniková Daniela                                  

majsterka odborného výcviku

Španiel Ján, Ing.                                         

učiteľ

       Tuhárska Jarmila, Bc.       

majsterka odborného výcviku

 

 

 

 

 

logo_SOS