sos
Stredná  odborná  škola,  Gottwaldova  70/43,  991 06  Želovce   
Výročná správa o zákazkách v roku 2016
       
Definovanie
Druh zákazky
Celková hodnota
Proces VO
zákazky  
v EUR s DPH
zabezpečoval
   
ZsNH stavebné práce - výmena okien a dverí na čsti budovy školy a školského internátu
43 188,79
ODDVO ÚBBSK
ZsNH tovar - dodávka stravy pre žiakov a zamestnancov SOŠ a OUI Želovce
15 820,00
ODDVO ÚBBSK
ZsNH služba - služby v oblasti IKT, správa počítačových sietí
999,00
SOŠ Želovce
ZsNH stavebné práce - výmena vchodových plastových dverí do telocvične
1 055,52
SOŠ Želovce

 

 

 

 

 

 

logo_SOS