- 4571 H 03 záhradník hv
  - 4569 H 03 viazač-aranžér kvetín  
  - 6460 H 03 predavač  
  - 2964 H 03 cukrár  
  - 3668 H 03 montér suchých stavieb  
  - 4561 H 03 poľnohospodár – služby  

Trojročné štúdium v učebných odboroch je ukončené záverečnou skúškou. Absolventi trojročných odborov môžu ďalej pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Poznámka
: odbory označené      sú aktuálne na školský rok 2017/2018

sos
prezent
hv
logo_SOS