- 4571 H záhradník hv
  - 4569 H viazač-aranžér kvetín  
  - 6460 H predavač  
  - 2964 H cukrár  
  - 3668 H montér suchých stavieb  
  - 4561 H 03 poľnohospodár – služby hv

Trojročné štúdium v učebných odboroch je ukončené záverečnou skúškou. Absolventi trojročných odborov môžu ďalej pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Poznámka
: odbory označené      sú aktuálne na školský rok 2018/2019

sos
prezent
hv
logo_SOS