- 4572 F   poľnohospodárska výroba hv
     - 2982 F potravinárska výroba  

Dvojročné štúdium v učebných odboroch určené pre žiakov,
ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku.

Poznámka: odbory označené      sú aktuálne na školský rok 2018/2019

sos
prezent
hv

 

 

 

 

logo_SOS