- 4511 L záhradníctvo-2 ročné nadstavbové štúdium hv
   - 4211 N 16 záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba-
2 ročné pomaturitné.štúdium
hv

Forma štúdia v nadstavbovom študijnom odbore 4511 L záhradníctvo je v školskom roku 2018/2019 denná.

Forma štúdia v pomaturitnom študijnom odbore 4211 N 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba je v školskom roku 20178/2019 externá – večerná.
sos
prezent

 

 

 

 

logo_SOS