sos
prezent

 

 

Projekt „Zážitok v praxi – školské arborétum“ sa uskutočňuje vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange  Získali sme  finančné prostriedky v hodnote 1350 EUR . viac.......

                                  
                                                    
Vďaka podpore Nadácie SPP sme získali grant v hodnote 1000 EUR, pre projekt „Škola bez tabaku, alkoholu, drog – športom k zdraviu“  viac.....

Leonardo da Vinci-
Cez projekt Leonardo da Vinci Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC - viac.......

Národný projekt -
MODERNIZÁCIA PROCESU VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH    viac.......
Obnova zelene v okresnom meste Veľký Krtíš, uskutočnené žiakmi a majstrami odborného výcviku Strednej odbornej školy Želovce viac...

 

 

 

 

logo_SOS

efsPCV