sos

 

  Projekt

Najkrajšie tvorivé okamihy a relax s dúškom čaju

 

„Vďaka grantovému programu

Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2018“ SOŠ v Želovciach získala grant

v hodnote 1000€.

 

Realizácia projektu

od 01. marca 2018 do 31. augusta 2018

Zhrnutie projektu:

 

Naša škola má 70 ročnú históriu a pamätá na rôzne užitočné aktivity, ktoré nás
inšpirujú aj do budúcnosti. Vytvárame deťom spomienky, vždy si nájdeme čas
ichvíle pre ne. Hlbšie poznanie školy, toho čo v nej vidíme a čo vlastne
v skutočnosti znamená. Nepatrnou zmenou inovatívneho vyučovania
s profilom / víziou / školy -"za lepším smerom". Hovorí sa aj, že" zdravia a dobrých priateľov nikdy nie je dosť "a preto sme sa rozhodli, že tajomstvá, sny, priateľské pitie čaju, odbúra stres a napätie medzi konfliktnými žiakmi. Čajovňou vznikne priestor pre lepšie vzájomné spoznávanie sa. Každý bude súčasťou diela, aj drobná chybička predstavuje v našej spoločnej miestnosti priateľstva jedinečné dielo. "Si kamarát - ukáž mi to ako sa to robí". Vytvoríme bezpečné prostredie, prostredie bez strachu, prostredie plné porozumenia, tolerancie a kamarátstva. Inšpiráciou realizácie projektu je efektívne a zmysluplné tvorivé využívanie voľného času počas prestávok i počas krúžkovej činnosti mládeže.

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu : Andrea Belová  

                                    a realizačný tím : Jarmila Tuhárska, Ľubomír Bolha, OUI - Jana Koreňová

Dobrovoľníci – všetci  zamestnanci SOŠ v Želovciach sú neoddeliteľnou súčasťou realizačného tímu  

                                                                                                                                                      projektu.

Myšlienkou realizačného tímu projektu

Najkrajšie tvorivé okamihy

relax s dúškom čaju

je :

 

 

Kde bolo tam bolo, bola jedna SOŠ v Želovciach,
kde sa stretávajú na chodbách v areáli aj v ŠI mladí
ľudia do 25-rokov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, rôznych národností a možno i vierovyznania.
Prínosom projektu "Najkrajšie tvorivé okamihy a relax s dúškom čaju" bude eliminovať predsudky žiakov voči odlišnostiam ľudí v komunite školy, blízkeho okolia a spoločnosti." Ako pedagógovia sa zamýšľame nad budúcnosťou a hľadáme ďalšie možnosti rozvoja osobnosti, plníme sny a potreby žiakov, vytvárame bezpečný priestor s využitím rôznych metód ako vyjadriť svoje pocity, redukovať stres a stresové správanie. Veď duch školy je vytváraný osobnosťou učiteľov, ktorí v nej pôsobia. Náš príbeh svojpomocného vybudovania spoločenskej miestnosti "čajovne" na našej škole má reálny dej plný tvorivých aktivít ( spoločenské hry, eko tvorivé dielne ) počas prestávok ale aj po vyučovaní, ktoré pomôžu spojiť to, čo sa učí v škole a to, čo človek potrebuje vedieť pre bežný život, ako aj predstaviť alternatívy pre udržateľný život.

 

Aktivity projektu vychádzajú z každodenných životných situácií: z toho kde bývame, ako si zariadime, čo si a z čoho sami vyrobíme, ako šetríme, čo si vypestujeme, čo jeme a pijeme, ako nakupujeme, ako spolu vychádzame, čo na to spoločnosť a vzťahy, zodpovednosť za dosiahnuté spoločné ciele, ako spoločne snívame hráme sa a tešíme - UČÍME SA PRE ŽIVOT v bezpečnom prostredí čajovne. "Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy"

 

- rozvíjať zručnosti  a postoje pre udržateľnú budúcnosť a prepojiť školské vzdelávanie s potrebami miestnej komunity

 

- svojpomocné zariadenie
vybudovanie, miestnosti
čajovne
spolu so žiakmi
aj učitelia
- s jednoduchým
vybavením na varenie bylinkových
čajov a ich servírovanie

 

- organizovanie stretnutí v čajovni

s tématikou zdravého životného štýlu pre žiakov školy a hostí

- zrealizujeme tvorivé dielne s náplňou prác s bylinkami, s prírodným materiálom vlastnoručne nazbieraným v prírode. Tvorba mozaiky z keramiky, prírodných materiálov / z dreva, kamienkov.../.      Vyrábanie „ Origami “ – staré japonské umenie skladania papiera. Aranžovanie, práca a s drevom...

 

- zabezpečíme stretnutia

na hry a relax počas prestávok
a popoludní po vyučovaní

 

 

 

- Spolupráca CVČ Banská Bystrica - prednáška, workshop na tému Zdravý životný štýl- Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog. Vysvetliť žiakom – čo sú civilizačné choroby, čo je nikotín, vplyv fajčenia a alkoholu na ľudský organizmus, podpora správnej životosprávy

 

 

 

 

 

logo_SOS