sos
prezent

 

 

 

 

logo_SOS

 


 
 

Záujmová činnosť žiakov v Školskom internáte.

 

V rámci záujomovej činnosti ubytovaní žiaci navštevujú krúžok -
  Hra na gitare a DJ tanečný krúžok ( spoločenské tance, disko,
Hip-Hop). Vedenie žiakov k pohybovým  aktivitám. Imatrikulácia – zoznamovací večierok, Vianočná diskotéka, Valentínska diskotéka, Diskotéka na záver školského roka.

Pre podporu správnej životosprávy a z hľadiska prevencie voči negatívnym javom vo výchovno-vzdelávacom procese sa v školskom internáte realizijú:

Besedy, prednášky na tému : " Zdravá výživa" (teoretické vedomosti o zdravej  výžive ) ," Zdravý životný štýl " ( správna životospráva, relax, racionalizácia duševnej  práce...), " Kozmetika " ( poradenstvo pri výbere a nákupoch kozmetiky. rôzne druhy líčenia a starostlivosť o pleť, hygiena celého tela..).POzvanie hostí - kozmetičky a  nectovej dizajnérky - predvádzanie a ukážky jej práce

Besedy,prednášky na tému : " Primárnej prevencie alkoholických a drogových  závislostí". Besedy vedené vychovávateľmi „ Beseda o živote"-nájdenie kladných  hodnôt v živote.  Ľudské  zlo v podobe šikany. Ako odolávať nástrahám – alkohol,  drogy, cigarety... . ,V ŠI sa konala beseda s policajným príslušníkom. Besedy o spôsobe zisťovania  omamných látok v tele -( testy o drogách a omamných látkach).

Iné besedy vedené v internáte : ako riešiť svoje problémy, individuálne pohovory . Beseda na  tému "Materstvo a rodičovstvo,pošepky o intímnostiach, ako sa správať na verejnosti".