sos
prezent

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Ponuka krúžkovej činnosti

2018/20178

Záujmová činnosť

Vedúci záujmovej činnosti

Loptové hry

Mgr. Oravcová Andrea

Literárno – umelecký krúžok

PaedDr. Lekýrová Tatiana

Turisticko – ekologický krúžok

Ing. Jánossyová Soňa, Ing. Balík Kristián

Ekologické stavby v záhrade

Ing. Bolha Ľubomír

Art deco

Rita Hívešová

Kreatívne ruky

Holodová Andrea

Aranžérsky krúžok

Bc. Tuhárska Jarmila

Tvorba učebných pomôcok

Svorníková Daniela

Hudobno - spevácky krúžok

MVDr. Pavel Bajo

Akvaristický krúžok

Dugovič Milan

Stolnotenisový krúžok

Ing. Ján Španiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_SOS