sos
prezent

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
Ponuka záujmového vzdelávania pre uplatnenie vzdelávacieho poukazu v školskom roku 2018/2019:

Záujmové vzdelávanie

Vedúci záujmového vzdelávania

Turisticko – ekologický krúžok

Ing. Soňa Jánossyová

Loptové hry

Mgr. Andrea Oravcová

Literárno - umelecký

PaedDr. Tatiana Lekýrová

Jednoduché záhradné stavby

Ing. Ľubomír Bolha

Šikovné ruky

Andrea Holodová

Aranžérsky krúžok

Bc. Jarmila Tuhárska

Tvorba učebných pomôcok

Daniela Svorniková

Art deco

Rita Hívešová

Akvaristický krúžok

Milan Dugovič

Šachový krúžok

Ing. Ján Španiel

Spevácko - hudobný

MVDr. Pavel Bajo

 

 

 

 

logo_SOS