sos
2012


Dobrý deň, good morning, guten Tag...hovorí sa, že koľko rečí vieš toľko krát si človekom.
26. septemberEurópsky deň jazykov - je venovaný oslave európskych jazykov.

HISTÓRIA

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jeho organizátormi boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

CIELE

Cieľom Európskeho dňa jazykov je:

Viac informácií nájdeš na:
http://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages/tabid/1763/language/sk-SK/Default.aspx
http://www.euroinfo.gov.sk/europsky-den-jazykov/
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_sk.htm

Žiaci SOŠ Želovce,
OTESTUJTEsvoje vedomosti, ktoré sa týkajú Európskeho dňa  jazykov:
Stačí, ak správne vyplníte kvíz a odovzdáte ho vašej vyučujúcej nemeckého jazyka. Nezabudnite si však napísať meno a triedu.

 

2013

Európsky deň jazykov na Strednej odbornej škole v Želovciach

Ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, si aj naša Stredná odborná škola v Želovciach každoročne 26. septembra pripomína Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy.  Európsky deň jazykov  si pripomíname nielen aktualizovaným informačným panelom na stene chodby našej školy.

 Je už tradíciou, že každý školský rok nadväzujeme  elektronické partnerstvá  v rámci programu eTwinning z rôznych krajín Európy – z Poľska, Srbska a Estónska.

 Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Aby sme sa presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, rozhodli sme sa tento  rok  odmeniť šesť  žiakov našej školy učiacich sa nemecký jazyk a zorganizovali sme exkurziu  do už tradičnej ULIČKY JAZYKOV vo štvrtok 26. septembra 2013 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  Zažili sme  deň plný poučnej zábavy nielen pri jazykových stánkoch  Goethe-ho a Rakúskeho inštitútu , ale aj bohatom sprievodnom programe hudobného pódia. Za vedomosti preukázané v kvízoch získali žiaci vecné ceny akými boli tašky s nemeckým popisom  v popoludňajších hodinách sme spojili užitočné s príjemným a pozreli sme si pamätihodnosti hlavného mesta. Ostatní žiaci sa o tomto podujatí dozvedali podrobnosti prostredníctvom besied na triednických hodinách od priamych účastníkov exkurzie.

                                                                       Mgr. Andrea Belová,  učiteľka nemeckého jazyka

 
RADA

 

 

 

 

logo_SOS