sos

Celý rok sme všetci boli takí super, že ozajstný Mikuláš s čerticami a anjelom k nám zavítal už o deň skôr ako to píše kalendár J, teda 5. decembra.

Našli nás pracovne naladených:

Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sme si pripomenuli dôležitosť správnej životosprávy. Aj keď sú Vianoce štedré, nemali by sme zabúdať ani vo sviatočné dni na zdravý životný štýl - zdravá výživa, dostatok pohybu a aktívne trávenie voľného času.

Žiaci  p. majsterky odborného výcviku prvého a tretieho ročníka učebného odboru obchodná prevádzka práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti internátnom v Želovciach nasýtili zdravými pochutinami nielen naše žalúdky, ale aj naše mysle dôležitými informáciami a kvízom o zdravej životospráve.

Žiak 1. ročníka učebného odboru poľnohospodár – služby Strednej odbornej školy – Branislav - spestril program dňa svojim príspevkom o význame medu a chovu včiel pre naše zdravie a spoločnosť.

V tento deň nám druháci žiaci učebného odboru záhradník na Strednej odbornej škole Dominik a Natália pod vedením p. uč.  Ing. Jánossyovej pri príležitosti  Dňa pôdy pripravili prezentácie o význame pôdy pre ľudský život, zdôraznili jej úlohu pre potravinovú bezpečnosť, zamestnanie a život ľudstva.

 

1 2

3 4

 

5

Takéhoto bohatého Mikuláša si všetci prajeme aj o ďalší rok J

 

 

 

 
Kampaň 2018 „Zdravá výživa“

 

 

 

 

logo_SOS