sos

 

Deň študentstva sa niesol v znamení športu a voľby Miss školy 2016. Športovali sme v raňajších hodinách, zatiaľ čo družstvo chlapcov so SOŠ a OUI v Želovciach si zahralo priateľský futbalový zápas proti družstvu chlapcov  zo ZŠ s MŠ v Želovciach, ostatní žiaci si mohli zmerať sily v disciplínach  stolný tenis alebo elektronické šípky. Potom sme v priestoroch telocvične volili  MISS školy 2016 - najkrajšiu žiačku Strednej odbornej školy
a Odborného učilišťa internátneho v Želovciach. Zároveň žiaci a zamestnanci oboch škôl mohli tajným hlasovaním voliť „MISS Sympatiku“.  Tento rok organizátori súťaže rozhodli, že víťaznú Miss a dve vicemiss budú voliť všetci pedagogickí zamestnanci SOŠ a OUI v Želovciach tajným hlasovaním.

Šesť žiačok si zmeralo sily v odpovediach na vopred pripravené otázky, vo voľnej disciplíne, ktorú tvorili Zumba a rómsky tanec a v  promenáde v spoločenských šatách. Moderátorom súťaže bol majster odborného výcviku na Odbornom učilišti internátnom v Želovciach
p. Matúš Cibuľa.

A hotovo - rozhodlo sa: Miss školy 2016 sa stala Erika Mirgová, žiačka II.B  triedy Strednej odbornej školy v Želovciach, prvou vicemiss sa stala Magdaléna Kováčová, žiačka I.A triedy Strednej odbornej školy a druhou vicemiss sa stala Michaela Kováčová, žiačka III.A triedy Odborného učilišťa internátneho v Želovciach.

Z hlasovania žiakov a zamestnancov školy vyplynulo, že titulom „MISS Sympatika“ sa môže pýšiť Magdaléna Kováčová, žiačka I. A triedy Strednej odbornej školy v Želovciach.

Gratulujeme :)

 

 

 

 

 

logo_SOS