sos
   

Deň otvorených dverí
– škola k poznaniu

        

Keď sa školský rok prehupne do druhej polovice, už tradične sa otvárajú brány stredných škôl, aby privítali deviatakov, ktorých čaká dôležitá úloha, akou je výber školy pre ďalšie štúdium.

07. februára 2018 Stredná odborná škola privítala záujemcov o štúdium a ich pedagógov zo základných škôl okresu, predstavila im možnosti štúdia v podobe stánkov, ktoré prezentovali jednotlivé pracovné činnosti v závislosti od učebných odborov. Návštevníci si mohli pozrieť ponuku trojročných učebných odborov Strednej odbornej školy na nasledujúci školský rok, ktorými sú záhradník a dvojročného učebného odboru  poľnohospodárska výroba. Expozícia bola obohatená o drobné zvieratá, ktoré budú súčasťou nového učebného odboru poľnohospodár - služby, ktorý bude vychovávať budúcich agropodnikateľov. Potom nasledovali „stánky“ prezentujúce včelársky rok, produkty a potreby včelára, stanovištia pracovných činností súvisiacich s aranžovaním, pestovateľskými a ošetrovateľskými prácami na záhradníckych plodinách a v skleníkoch, s prácami s prípravou projektov, realizáciou a údržbou sadovníckych úprav, ukážka strojov malej záhradníckej mechanizácie, exhibičná jazda v autoškole... Voľnočasové aktivity boli zastúpené strojmi školskej posilňovne a súťažou žiakov v elektronických šípkach. Na záver si návštevníci mohli pochutnať na občerstvení, ktoré pripravili žiaci odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti internátnom. 

 

 

 

 

 

 

 

logo_SOS