sos

     

Deň otvorených dverí – škola k poznaniu

        

Keď sa školský rok prehupne do druhej polovice, už tradične sa otvárajú brány stredných škôl, aby privítali deviatakov, ktorých čaká dôležitá úloha, akou je výber školy pre ďalšie štúdium.

08. marca 2017 Stredná odborná škola a Odborné učilište internátne v Želovciach privítali deviatakov a ich pedagógov zo základných škôl okresu a Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši, predstavili im možnosti štúdia v podobe stánkov, ktoré prezentovali jednotlivé pracovné činnosti v závislosti od učebných odborov. Návštevníci si mohli pozrieť ponuku trojročných učebných odborov Strednej odbornej školy na nasledujúci školský rok, ktorými sú záhradník a dvojročného učebného odboru – poľnohospodárska výroba. Expozícia bola obohatená o drobné zvieratá, ktoré budú súčasťou nového učebného odboru poľnohospodár - služby, ktorý bude vychovávať budúcich agropodnikateľov. Potom nasledovali „stánky“ prezentujúce včelársky rok, produkty a potreby včelára, stanovištia pracovných činností súvisiacich s aranžovaním, pestovateľskými a ošetrovateľskými prácami na záhradníckych plodinách a v skleníkoch, s prácami s prípravou projektov, realizáciou a údržbou sadovníckych úprav, ukážka strojov malej záhradníckej mechanizácie, exhibičná jazda v autoškole... Všeobecno-vzdelávacie predmety boli zastúpené strojmi školskej posilňovne, súťažou žiakov vo florbale a v elektronických šípkach,  zábavnými vedomostnými otázkami. Na záver si návštevníci mohli pochutnať na občerstvení, ktoré pripravili žiaci odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti internátnom. V nasledujúcom školskom roku  ponúka Odborné učilište internátne trojročné učebné odbory poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár, stavebná výroba – murárske práce a obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál.

 

 

 

 

 

logo_SOS