sos

Pri príležitosti Dňa narcisov, 13.04.2018, organizovala Stredná odborná škola spolu s Odborným učilišťom internátnym v Želovciach v spolupráci s nadáciou Liga proti rakovine ôsmy ročník športovo-výchovného podujatia Tancom proti rakovine.

V tento deň vítala telocvičňa SOŠ v Želovciach od 10:00 hod. malých i veľkých žiakov okresu zo svojimi pedagógmi, ktorí sa „premenili“ na tancujúce žlté narcisy pod vedením
Mgr. Patrika Rechtoríka, učiteľa v ZŠ A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši a ukázali tak obrovskú silu nádeje v boji proti rakovine.

V úvodnom príhovore pani riaditeľka školy Ing. Andrea Bánovská zdôraznila dôležitosť spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi touto zákernou chorobou a podporila myšlienku tohto podujatia. Pripnutím symbolického narcisu sme podporili myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú
s onkologickým ochorením. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari ohlasuje obdobie prebúdzania sa prírody a života. Tak je symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec. Práve takéto masové podujatie v telocvični ukázalo svoju silu a súdržnosť v boji proti rakovine. 

Na dvojhodinový maratón tanca prišlo vyše 80 žiakov a žiačok zo ZŠ s MŠ v Želovciach, ZŠ s MŠ v Čebovciach,  ZŠ s MŠ
v Bušinciach, ZŠ s MŠ v Dolných Plachtinciach, zo SOŠ
v Želovciach a OUI v Želovciach. O zdravé občerstvenie počas celého dňa sa postarali žiaci OUI v Želovciach učebného odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál pod dohľadom pani majsterky odborného výcviku. 

Dobrovoľníci z našej školy vyšli aj do ulíc obce, kde aj občania mohli prijať kvietok nádeje a prispieť Lige proti rakovine.  
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou
a podporili dobrú vec. Vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 155,00 EUR. Finančná čiastka bola odvedená na účet Ligy proti rakovine.

 

 

 

 

 

logo_SOS