sos

07. apríla 2017 – Deň narcisov – Tancom proti rakovine

V piatok 07. apríla 2017 bolo v telocvični Strednej odbornej školy v Želovciach rozkvitnutých žltých narcisov neúrekom – ako kvietok jari a nádeje sme ich mohli vidieť pripnuté na odevoch tých, ktorí aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami bojujúcimi s  rakovinou.  Krehký narcis ako symbol porozumenia, spolupatričnosti a dobrovoľný finančný príspevok zaň, je ten najkrajší spôsob podania pomocnej ruky všetkým, ktorí denne zápasia s onkologickým ochorením.

Pri príležitosti Dňa narcisov, 07.04.2017, organizovala Stredná odborná škola spolu s Odborným učilišťom internátnym v Želovciach v spolupráci s nadáciou Liga proti rakovine siedmy ročník športovo-náučnej akcie Tancom proti rakovine.
Ten, kto prišiel v piatok 07. apríla do telocvične SOŠ v Želovciach, podporil nielen svoje zdravie, ale aj zdravie iných a pochopil tak význam tohto dňa. Naším cieľom bolo poukázať na zdravý životný štýl a vyzdvihnúť nezištnú pomoc tým, ktorí to potrebujú.

V tento deň vítala telocvičňa SOŠ v Želovciach od 10:00 hod. malých i veľkých žiakov okresu zo svojimi pedagógmi, ktorí sa „premenili“ na tancujúce žlté narcisy pod vedením Mgr. Patrika Rechtoríka, učiteľa v ZŠ A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši a ukázali tak obrovskú silu nádeje v boji proti rakovine. Na očakávaný dvojhodinový maratón tanca, na ktorý sa už tešilo vyše 100 žiakov a žiačok zo ZŠ s MŠ v Želovciach, ZŠ s MŠ v Čebovciach,  ZŠ s MŠ v Bušinciach, Spojenej školy v Modrom Kameni,  zo SOŠ v Želovciach a OUI v Želovciach. S ozvučením v telocvični tradične pomáhal Gabriel Kozma. O zdravé občerstvenie počas celého dňa sa postarali žiaci OUI v Želovciach učebného odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál pod dohľadom pani majsterky odborného výcviku.  Maratón tanca pokračoval od 18:00 hod. a bol určený všetkým, ktorí chceli prispieť dobrovoľnou finančnou sumou do zbierky Lige proti rakovine a zároveň milujú pohyb.
Dobrovoľníci z našej školy vyšli aj do ulíc obce, kde aj občania mohli prijať kvietok nádeje a prispieť Lige proti rakovine.  
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou a podporili dobrú vec. Vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 166,00 EUR. Finančná čiastka bola odvedená na účet Ligy proti rakovine.

 

 

 

 

 

 

logo_SOS