sos

 

 


Dňa 23. októbra 2017 sme si už tradične pripomenuli  na SOŠ v 

Želovciach Medzinárodný deň školských knižníc.

Tento deň sa niesol v duchu  literárnej exkurzie do Krupiny, kde je

rodný dom -  múzeum  spisovateľa Andreja Sládkoviča.

Podujatie dopredu  plánovali žiaci z literárno - estetického krúžku pod
vedením PaedDr.  Tatiany Lekýrovej, vedúcej krúžku a vyu
čujúcej SJL
na SOŠ v Želovciach.  V rámci  svojej
činnosti členovia krúžku  pátrali
po stopách významných  osobností regiónu Hont a plánovali pre
spolužiakov zaujímavé podujatie.

Literárne stopy do múzea viedli okolo zrúcaniny hradu pri obci Bzovík, ktorý patrí k najstarším stavebným pamiatkam Slovenska. V múzeu pomocou rôznych hier a tvorivých činností sa žiaci dozvedali o histórii kráľovského mesta a regiónu.  Postupne  prechádzali miestnosťami múzea a čítali aj ukážky  z autorových diel.

Cieľom  literárneho podujatia bolo zábavnými  formami podporiť
u žiakov  dobrý a trvalý vz
ťah ku knihe, ku čítaniu  a poznávaniu nového.

 

 

 

 

 

logo_SOS