sos

Dňa 06.10.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo športovej súťaže „Cezpoľný beh“ v areáli ZŠ s MŠ v Čebovciach pod záštitou Slovenskej asociácie športu a školách a CVČ Veľký Krtíš.

Žiaci našej školy súťažili ako jednotlivci a ako družstvá, družstvo dievčat tvorili Galambová Alžbeta (III.BM trieda), Galambová Nikoleta (III.BM), Mirgová Erika (II.B) a Škorvagová Mariana (III.BM), družstvo chlapcov Gubáni Samuel (III.BM) a Kováč Andrej (I.A).

Dievčatá tvorili dve družstvá, jedno skončilo na 1. mieste (Galambová Nikoleta, Mirgová Nikoleta) a druhé na 3. mieste. (Škorvagová Mariana, Galambová Alžbeta) Gratulujeme!

V kategórii jednotlivci druhé a tretie miesto obsadili naše žiaky: 2. miesto Mirgová Erika, 3. miesto Galambová Nikoleta. S týmito umiestneniami dievčatá postúpili na krajské kolo v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2016. Držíme palce!

 

 

 

 

 

logo_SOS