sos

 

V školskom roku 2016/17 sa Stredná odborná škola a Odborné učilište internátne
v Želovciach tretíkrát zapojili do celoslovenskej kampane „
Červené stužky“.  V súvislosti s touto kampaňou prebehli na školách v mesiaci november tieto aktivity :

Žiaci a zamestnanci školy si vyrobili symbolickú červenú stužku, napísali na ňu svoje meno a pripli ju na informačnú nástenku venovanú tematike boja proti HIV a AIDS na chodbe školy.

Dňa 22.11.2016 sa uskutočnila beseda s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou, na tému násilia a obchodovania s ľuďmi, hlavne so ženami, ktorá  priblížila základné kroky, ktoré je dobré podniknúť, aby sa obeťou obchodu s ľuďmi nikdy nestali, resp. vedeli riziká a ohrozenie vo svojom okolí rozpoznať. 

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnila beseda s PhDr. Balgovou na tému Duševné zdravie a závislosti“, tohtoročnou témou boli depresia, závislosti a stres, ako ich rozoznať, špecifiká ich prejavov, možnosti zvládania stresu a problematika riešenia situácií v prípade potreby.

Dňa 28.11.2016 sa uskutočnila prednáška a beseda s MUDr. Petrom Šalkom na tému AIDS/HIV, o podstate ochorenia, o možnostiach prenosu a ochrany.

 

 

 

 

 

 

logo_SOS