sos

V školskom roku 2018/19 sa Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06  Želovce piatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky“.  V súvislosti s touto kampaňou prebehli na škole v mesiaci november a december tieto aktivity :

Žiaci a zamestnanci školy si vyrobili symbolickú červenú stužku, napísali na ňu svoje meno a pripli ju na informačnú nástenku venovanú tematike boja proti HIV a AIDS na chodbe školy.

Dňa 23.11.2018 sa uskutočnila beseda s PhDr. Balgovou na tému Duševné zdravie a závislosti“, tohtoročnou témou bola psychohygiena mládeže a jej podmienky, organizácia práce, životospráva a systémy hodnôt jednotlivcov.

Dňa 26.11.2018 sa uskutočnila beseda s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou, na tému násilia a obchodovania s ľuďmi, hlavne so ženami, ktorá  priblížila základné kroky, ktoré je dobré podniknúť, aby sa obeťou obchodu s ľuďmi nikdy nestali, resp. vedeli riziká a ohrozenie vo svojom okolí rozpoznať. 

Dňa 04.12.2018 sa uskutočnila prednáška a beseda s MUDr. Petrom Šalkom na tému AIDS/HIV, o podstate ochorenia, o možnostiach prenosu a ochrany.

 

 

 

 

 

 

logo_SOS