sos

V školskom roku 2017/18 sa Stredná odborná škola v Želovciach štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane „Červené stužky“.  V súvislosti s touto kampaňou prebehli na škole v mesiaci november tieto aktivity:

Žiaci a zamestnanci školy si vyrobili symbolickú červenú stužku, napísali na ňu svoje meno a pripli ju na svoj odev alebo na informačnú nástenku venovanú tematike boja proti HIV a AIDS na chodbe školy.

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnili wokshopy v spolupráci s Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici. Workshop s názvom „Nikto nie je na predaj“ prostredníctvom interaktívnych aktivít informoval, ako predchádzať riziku stať sa obchodovanou osobou, ako sa správať, kde hľadať pomoc, ak sa stanú obeťou. Workshop s názvom  „Je to na tebe“ motivoval našich žiakov k rozvíjaniu osobnostných a sociálnych kompetencií, k zisteniu svojich silných a slabých stánok, k užitočným návykom pre osobnostný rast a ako si strážiť svoj čas.

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila beseda s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou, na tému násilia a obchodovania s ľuďmi, hlavne so ženami, ktorá  priblížila základné kroky, ktoré je dobré podniknúť, aby sa obeťou obchodu s ľuďmi nikdy nestali, resp. vedeli riziká a ohrozenie vo svojom okolí rozpoznať. 

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnila prednáška a beseda s MUDr. Petrom Šalkom na tému AIDS/HIV, o podstate ochorenia, o možnostiach prenosu a ochrany.

 

 

 

 

 

logo_SOS