sos

 

 

Dňa 19.12.2018 sme pripravili  pre žiakov základných škôl v okrese Veľký Krtíš a Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši tradičnú súťaž „Čaro Vianoc 2018“ s cieľom rozvíjať estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov, zachovávať tradície spojené s obdobím Vianoc v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťaže sa zúčastnili žiaci z nasledovných základných škôl okresu:

 

- Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši

- ZŠ s MŠ Bušince

- ZŠ s MŠ Čebovce

-ZŠ s MŠ Modrý Kameň
- ZŠ A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ s VJM K. Mikszátha Vrbovka

- ZŠ Poľná, Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ Želovce

- ZŠ s MŠ Hrušov

 

 

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: 

1,Vianočný svietnik – súťaž jednotlivcov
2, Prízdoba obalu vianočného darčeka „krabičky“ -  súťaž družstiev
 
Porota zložená z majstrov odbornej výchovy SOŠ a OUI v Želovciach nemala ľahkú úlohu pri ocenení najlepších kompozícií, všetci žiaci boli veľmi šikovní a zruční pri zhotovovaní vianočných dekorácií.

V súťaži jednotlivcov sa na

1. mieste sa umiestnila Kristína Székelyová zo ZŠ na ulici Poľná vo Veľkom Krtíši

2. mieste skončila Natália Kováčová zo ZŠ s MŠ Bušince

3. mieste sa umiestnila Dominika Bukovenová zo ZŠ A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši 

 

V súťaži družstiev sa

na 1. mieste umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ Poľná 1 vo Veľkom Krtíši

na 2. mieste družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ v Bušinciach

na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ v Modrom Kameni

 

Cenu poroty získalo družstvo žiakov zo Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši.

Cenu za kreativitu získalo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ s VJM

K. Mikszátha vo Vrbovke

 

 

 

 

 

 

logo_SOS