sos

Dňa 19.12.2017 sme pripravili  pre žiakov základných škôl v okrese Veľký Krtíš a Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši tradičnú súťaž Čaro Vianoc 2017 s cieľom rozvíjať estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov, zachovávať tradície spojené s obdobím Vianoc v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťaže sa zúčastnili žiaci z nasledovných základných škôl okresu:

-Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši

- ZŠ s MŠ Bušince

- ZŠ s MŠ Čebovce

-ZŠ s MŠ Modrý Kameň
- ZŠ A.H.Škultétyho Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ s VJM K. Mikszátha Vrbovka

- ZŠ Poľná, Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ Želovce (2 družstvá)

 

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: 

1,Vianočný svietnik – súťaž jednotlivcov
2,Vianočná dekorácia hrantíka (válovca) do okna z exteriéru – súťaž družstiev
 
Porota zložená z majstrov odbornej výchovy SOŠ a OUI v Želovciach nemala ľahkú úlohu pri ocenení najlepších kompozícií, všetci žiaci boli veľmi šikovní a zruční pri hotovovaní vianočných dekorácií.

V súťaži jednotlivcov sa na

1. mieste umiestnil žiak Samuel Pallai zo ZŠ s MŠ Bušince

2. mieste skončila Kristína Székelyová zo ZŠ na ulici Poľná vo Veľkom Krtíši

3. mieste sa umiestnila Kamilla Holodová zo ZŠ s MŠ Želovce.

 

V súťaži družstiev sa

na 1. mieste umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ v Želovciach, družstvo D1

na 2. mieste družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ s VJM K. Mikszátha vo Vrbovke

na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Cenu poroty získalo družstvo žiakov zo Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši.

 

 

 

 

 

 

 

logo_SOS