sos

Stredná odborná škola v Želovciach 
pripravila dňa 20.12.2016 pre žiakov základných škôl v okrese Veľký Krtíš a Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši tradičnú súťaž Čaro Vianoc 2016 s cieľom rozvíjať estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov, zachovávať tradície spojené s obdobím Vianoc v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťaže sa zúčastnili žiaci z nasledovných základných škôl okresu:

- Špeciálna základná škola vo Ve
ľkom Krtíši
- ZŠ s MŠ Bušince

- ZŠ s MŠ Čebovce
- Z
Š s MŠ Modrý Kameň
- Z
Š A.H.Škultétyho Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ s VJM K. Mikszátha Vrbovka

- ZŠ Poľná, Veľký Krtíš
- ZŠ s MŠ Želovce (2 družstvá)

 

ťažilo sa v nasledovných disciplínach: 

1, Viano
čný svietnik súťaž jednotlivcov
2, Viano
čná dekorácia hrantíka (válovca) do okna z exteriéru – súťaž družstiev
 
Porota zlo
žená z majstrov odbornej výchovy SOŠ a OUI v Želovciach nemala ľahkú úlohu pri ocenení najlepších kompozícií, všetci žiaci boli veľmi šikovní a zruční pri zhotovovaní vianočných dekorácií.

V súťaži jednotlivcov sa na

1. mieste umiestnil žiak Dávid Nikolas Velebni zo ZŠ s MŠ s VMJ K. Mikszátha vo Vrbovke,

2. mieste skončila Claudia Nászaliová zo ZŠ s MŠ Čebovce

3. mieste sa umiestnila Jenifer Kovácsová zo ZŠ s MŠ Želovce.

 

V súťaži družstiev sa

na 1. mieste umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ Bušince,

na 2. mieste družstvo D8 ZŠ s MŠ v Želovciach a 

na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žiačok  ZŠ na ulici Poľnej vo Veľkom Krtíši.

Cenu poroty získalo družstvo žiačok zo Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši.

 

 

 

 

 

 

logo_SOS