sos

 

Tematická exkurzia z predmetov sadovníctvo a sadovnícka projekcia do botanickej záhrady Maďarskej akadémie vied vo Vácratóte sa uskutočnila 08. októbra 2016 za účasti študentov druhého ročníka pomaturitného štúdia 4211 N 16 záhradníctvo záhradná a krajinárska tvorba.  Všetkci zúčastnení si rozšírili vedomosti a rozhľad o nové druhy okrasných drevín, absolvovali prehliadku zbierolk čeľadí bromélií (500 taxónov), orchideí (400 taxónov), begónií (40 taxónov), peperómií (30 taxónov) a vonkajších expozícií 600 druhov rodu Hosta. Ďalej nasledovala prehlidka zbierky rastlinných druhov rozdelených podľa čeľadí, miestneho alpínia, kaktusového a palmového skleníka.

Krása prírody, jej rozmanitosť, uchvátila všetkých a obohatila ich odborné a duševné obzory, vyvolávajúc túžbu opäť navštíviť botanickú záhradu.

 

 

 

 

 

logo_SOS