sos

 

 

MISS 2015

 

Dňa 19. novembra 2015 sme volili MISS školy - najkrajšiu žiačku Strednej odbornej školy a Odborného učilišťa internátneho v Želovciach, zároveň si žiaci a zamestnanci škôl mohli hlasovaním zvoliť „MISS Sympatiku“ a „MISS Fotogeniku“.

Osem žiačok si zmeralo sily v troch kategóriách – vedomostnom kvíze, v aranžovaní jesennej dekorácie  a promenáde v šatách. V úvode moderátorka podujatia, žiačka II.BM triedy na SOŠ v Želovciach Mariana Škorvagová, dievčatám položila niekoľko otázok.

Porota zložená z pedagógov vybrala víťaznú Miss a dve vicemiss. Miss školy sa stala Nikoleta Galambová, žiačka I.A triedy Strednej odbornej školy, druhou vicemiss sa stala Alžbeta Manicová, žiačka III.C triedy Odborného učilišťa internátneho a treťou vicemiss sa stala Bianka Tóthová, žiačka I.B triedy na Strednej odbornej škole.

Z hlasovania žiakov a zamestnancov školy vyplynulo, že titulom „MISS Sympatika“ a „MISS Fotogenika“ sa môže pýšiť žiačka Alžbeta Galambová, žiačka II.BM triedy Strednej odbornej školy v Želovciach.

Do obvodného kola MISS škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja postupujú žiačky Nikoleta Galambová a Bianka Tóthová.

 

 

 

 

 

logo_SOS