sos

Voda nás sprevádza počas celého života. Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme i my na škole v spolupráci so žiakmi a pedagógmi Strednej odbornej školy v Želovciach pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame vody. Do vodných aktivít zapájali žiaci Dominik, Natália, Mário a Michal a pani učiteľka Ing. Jánossyová zo SOŠ v Želovciach nás všetkých formou prezentácií o význame vody Tiež sme skúsili, ako chutia jednotlivé perlivé a neperlivé balenia vody, pramenitá voda z prírodného prameňa, ktorý sa nachádza v okolí školy, skúmali sme etikety zloženia jednotlivých vôd. Na chodbe školy nás čakal „majster M, teda Michal z I.D triedy zo SOŠ v Želovciach  a pripravil  hókus – pókus s vodou v podobe lávovej lampy, skúmali sme, ako sa sfarbia jednotlivé lakmusové papieriky pri styku s rôznymi tekutinami. Aktivity ku Dňu vody sme zavŕšili lektorovanou exkurziou Čistiarní odpadových vôd Veľký Krtíš, StVPS, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_SOS